ข้อต่อบล็อค STAR

รหัสสินค้า    ขนาด        กล่องละ         ราคา

070220               1/2″ x 3″              กล่องละ 20 อัน           อันละ 23 .-

070230               1/2″ x 5″              กล่องละ 10 อัน           อันละ 28 .-

070240               1/2″ x 10″            กล่องละ 20 อัน           อันละ 50 .-