ข้อต่อบล็อค ชุบโครเมี่ยม META

รหัสสินค้า    ขนาด     กล่องละ      ราคา

070180               1/2″ x 3″            กล่องละ 6 อัน            อันละ 70.-

070190               1/2″ x 5″            กล่องละ 6 อัน            อันละ 80.-

070200               1/2″ x 10″         กล่องละ 6 อัน            อันละ 100.-