ข้อต่อบล็อคชุบโครเมี่ยม MACOH

รหัสสินค้า    ขนาด     กล่องละ      ราคา

070380               1/2″ x 3″              กล่องละ 2 อัน             อันละ 70.-

070390               1/2″ x 5″              กล่องละ 12 อัน            อันละ 80.-

070400               1/2″ x 10″            กล่องละ 6 อัน             อันละ 100.-