ข้อต่อบล็อคชุบดำ MACOH

รหัสสินค้า    ขนาด        กล่องละ         ราคา

070085               1/2″ x 3″              กล่องละ 10 อัน           อันละ 70 .-

070090               1/2″ x 5″              กล่องละ 10 อัน           อันละ 80 .-

070100               1/2″ x 10″              กล่องละ 20 อัน           อันละ 100 .-