ขาตั้งรถยนต์ ใช้งานหนัก MACOH

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ    ราคา

023360                  2 ตัน              ลังละ 1 คู่                     คู่ละ 600.-

023370                  3 ตัน              ลังละ 1 คู่                     คู่ละ 700.-