ก็อกสนาม META No.402

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

011540                     1/2″          ลังละ 120 อัน/กล่องละ 10 อัน         อันละ 85.-

011550                     3/4″          ลังละ 60 อัน/กล่องละ 10 อัน           อันละ 90.-