ก็อกสนามกุญแจ META No.402A

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

011480                     1/2″          ลังละ 120 อัน/กล่องละ 10 อัน         อันละ 80.-

011490                     3/4″         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 10 อัน            อันละ 85.-