ก็อกบอล META No.401

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

011500                     1/2″          ลังละ 120 อัน/กล่องละ 10 อัน         อันละ 75.-

011510                      3/4″         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 10 อัน            อันละ 80.-