ก็อกบอลกุญแจ META No.401A

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

011520                     1/2″          ลังละ 120 อัน/กล่องละ 10 อัน         อันละ 75.-

011530                     3/4″         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 60 อัน           อันละ 80.-