ก็อกน้ำทองเหลืองแท้ยิงทราย META

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

011420                     1/2″          ลังละ 100 อัน/กล่องละ 10 อัน         อันละ 120.-

011421                      3/4″         ลังละ 100 อัน/กล่องละ 10 อัน         อันละ 130.-