กุญแจเหล็กสีดำ META คอสั้น

รหัสสินค้า      ขนาด                   บรรจุลังละ            ราคา

012110                      20 mm.   No.361                     25 โหล                   โหลละ  400.-

012120                     25 mm.    No.362                    25 โหล                   โหลละ  500.-

012130                     32 mm.    No.363                    15 โหล                    โหลละ 750.-

012140                     38 mm.   No.364                     10 โหล                   โหลละ 1,000.-

012150                     50 mm.   No.365                       5 โหล                   โหลละ 1,500.-

012160                     63 mm.   No.366                       3 โหล                  โหลละ 2,200.-