กุญแจเหล็กสีดำ META คอยาว

รหัสสินค้า      ขนาด                   บรรจุลังละ            ราคา

012170                     25 mm.    No.362L                    25 โหล                   โหลละ  600.-

012180                     32 mm.    No.363L                    15 โหล                    โหลละ 850.-

012190                     38 mm.   No.364L                    10 โหล                   โหลละ 1,100.-

012200                     50 mm.   No.365L                       5 โหล                   โหลละ 1,800.-