กุญแจเลื่อน META รุ่นปากกว้างพิเศษ

รหัสสินค้า    ขนาด         บรรจุลังละ / กล่องละ      ราคา

610168               6 – 68 mm.          ลังละ 60 อัน / กล่องละ 10 อัน            อันละ  280.-