กุญแจเลื่อน รุ่น สเปน META มีที่วัดขนาด

รหัสสินค้า   ขนาด       บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

111963                           4”               ลังละ 120 อัน  / กล่องละ 6 อัน        อันละ 90.-

111930                           6”                ลังละ 120 อัน / กล่องละ 6 อัน        อันละ 105.-

111940                           8”                 ลังละ  96 อัน / กล่องละ 6 อัน        อันละ 110.-

111950                          10”                 ลังละ 60 อัน / กล่องละ 6 อัน        อันละ 160.-

111960                          12”                 ลังละ 36 อัน / กล่องละ 6 อัน        อันละ 220.-

111961                          15”                 ลังละ 24 อัน  / กล่องละ 4 อัน        อันละ 400.-

111962                          18”                 ลังละ 12 อัน  / กล่องละ 4 อัน        อันละ 750.-

111964                         24”                 ลังละ 6 อัน    / กล่องละ 1 อัน        อันละ 1,500.-