กุญแจหัวท๊อกซ์ดอกแฉก 9 ตัวชุด META (ยาว)

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

010073              T1 – T9                  ลังละ 48 ชุด/กล่องละ 12 ชุด               ชุดละ 340.-

กุญแจหัวท๊อกซ์ดอกแฉก 9 ตัวชุด ประกอบด้วย

T1 , T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7 , T8 , T9