กุญแจหัวท๊อกซ์ดอกแฉก 8 ตัวชุด META No.2212

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

010291              T9 – T40          ลังละ 60 ชุด / กล่องละ 10 ชุด               ชุดละ 70.-