กุญแจหกเหลี่ยม 9 ตัวชุด META No.2508 หัวตัด

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

010280              1.5 – 10.0 mm.   ลังละ 40 ชุด/กล่องละ 10 ชุด               ชุดละ 100.-

กุญแจหกเหลี่ยม 9 ตัวชุด

ชนิดมิล ประกอบด้วย

1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 6.0 , 8.0 , 10.0 mm.