กุญแจหกเหลี่ยม 8 ตัวชุด SUPER META No.EX-888 (รุ่นสัั้น) หัวตัด

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

010027           1/16″ – 5/16″         ลังละ 40 ชุด/กล่องละ 10 ชุด               ชุดละ 180.-

010026          1.5 – 8.0 mm.         ลังละ 40 ชุด/กล่องละ 10 ชุด               ชุดละ 180.-

กุญแจหกเหลี่ยม 8 ตัวชุด

ชนิดหุน  ประกอบด้วย

1/16″ , 5/64″ , 3/32″ , 1/8″ , 5/32″ , 3/16″ , 1/4″ , 5/16″

ชนิดมิล ประกอบด้วย

1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 6.0 , 8.0 mm.