กุญแจหกเหลี่ยม 8 ตัวชุด META No.808

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

011008              1.5 – 6.0 mm.           ลังละ 16 โหล/กล่องละ 1 โหล               ชุดละ 45.-

กุญแจหกเหลี่ยม 8 ตัวชุด ประกอบด้วย

1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 5.5 , 6.0 mm.