กุญแจหกเหลี่ยม 8 ตัวชุด KANZAWA

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

011006            1.5 – 6.0 mm     ลังละ 16 โหล/กล่องละ 2 โหล               โหลละ 320.-

กุญแจหกเหลี่ยม 8 ตัวชุด

ชนิดมิล ประกอบด้วย

1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 5.5 , 6.0 mm.