กุญแจหกเหลี่ยม 8 ตัวชุด (ยาวพิเศษ) META No.2501 พร้อมหกเหลี่ยมพับได้ 7 ตัวชุด

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

010270          3.0 – 14 mm.          ลังละ 12 ชุด / กล่องละ 1 ชุด               ชุดละ 450.-