กุญแจหกเหลี่ยม 7 ตัวชุด SUPER META No.EX-777 (รุ่นยาว) หัวบอล

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

010033           3/32″ – 3/8″        ลังละ 60 ชุด/กล่องละ 10 ชุด               ชุดละ 300.-

010034          2.5 – 10 mm.         ลังละ 60 ชุด/กล่องละ 10 ชุด               ชุดละ 300.-

กุญแจหกเหลี่ยม 7 ตัวชุด

ชนิดหุน  ประกอบด้วย

3/32″ , 1/8″ , 5/32″ , 3/16″ , 1/4″ , 5/16″ , 3/8″

ชนิดมิล ประกอบด้วย

2.5 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 6.0 , 8.0 ,10.0 mm.