กุญแจหกเหลี่ยม 10 ตัวชุด SONIC

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

011100            1.5 – 10.0 mm        ลังละ 8 โหล/กล่องละ 1 โหล               โหลละ 380.-

กุญแจหกเหลี่ยม 10 ตัวชุด

ชนิดมิล ประกอบด้วย

1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 5.5 , 6.0 , 8.0 , 10.0 mm.