กุญแจหกเหลี่ยม 10 ตัวชุด META No.6-10

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

011104              1/16″ – 3/16″            ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล               โหลละ 480.-

011102              1.5 – 10.0 mm.         ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล               โหลละ 480.-

กุญแจหกเหลี่ยม 10 ตัวชุด

ชนิดหุน  ประกอบด้วย

1/16″ , 5/64″ , 3/32″ , 1/8″ , 5/32″ , 3/16″ , 7/32″ , 1/4″ 5/16 , 3/8″

ชนิดมิล ประกอบด้วย

1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 5.5 , 6.0 , 8.0 , 10.0 mm.