กุญแจหกเหลี่ยม 10 ตัวชุด META No.2137 หัวตัด

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

010250          1.5  –  10 mm.             ลังละ 60 ชุด/กล่องละ 10 ชุด               ชุดละ 75.-

010260          1/16″ – 3/8″                ลังละ 60 ชุด/กล่องละ 10 ชุด               ชุดละ 75.-