กุญแจหกเหลี่ยม 9 ตัวชุด META No.2109 หัวบอล

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

010230          1.5  –  10 mm.        ลังละ 40 ชุด/กล่องละ 10 ชุด               ชุดละ 170.-

010240          1/16″ – 3/8″           ลังละ 40 ชุด/กล่องละ 10 ชุด               ชุดละ 170.-