กุญแจหกเหลี่ยมพับได้ 9 ตัวชุด META ชนิดหุน No.JL2250S

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

010208           1/16″ – 1/4″           ลังละ 100 ชุด / กล่องละ 10 ชุด            ชุดละ 85.-

กุญแจหกเหลี่ยม 9 ตัวชุด ประกอบด้วย

1/16″ ,  5/64” , 3/32” , 7/64” , 1/8” , 5/32” , 3/16” , 7/32” , 1/4”