กุญแจหกเหลี่ยมพับได้ 8 ตัวชุด META No.JL2250T

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

010209           T9 – T40              ลังละ 100 ชุด / กล่องละ 10 ชุด              ชุดละ 90.-

กุญแจหกเหลี่ยมพับได้ 8 ตัวชุด ประกอบด้วย

T9 , T10 , T15 , T20 , T25 , T27 , T30 , T40