กุญแจหกเหลี่ยมพับได้ 8 ตัวชุด META ชนิดมิล No.JL2250

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

010207           1.5 – 6.0 mm.       ลังละ 100 ชุด / กล่องละ 10 ชุด            ชุดละ 85.-

กุญแจหกเหลี่ยม 8 ตัวชุด ประกอบด้วย

1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 5.5 , 6.0 mm.