กุญแจหกเหลี่ยมพับได้ 7 ตัวชุด META No.777

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

010295          2.5 – 10.0 mm.       ลังละ 60 ชุด / กล่องละ 10 ชุด            ชุดละ 85.-

กุญแจหกเหลี่ยมพับได้ 7 ตัวชุด ประกอบด้วย

2.5 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 6.0 , 8.0 , 10.0 mm.