กุญแจหกเหลี่ยม(ชนิดเดี่ยว) SONIC

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/ห่อละ         ราคา

011140                     1.5 mm.       ลังละ 1,000 โหล/ห่อละ 1 โหล           โหลละ 22.-

011150                     2.0 mm.       ลังละ 500 โหล/ห่อละ 1 โหล              โหลละ 22.-

011160                     1.5 mm.       ลังละ 250 โหล/ห่อละ 1 โหล               โหลละ 22.-

011170                     3.0 mm.       ลังละ 200 โหล/ห่อละ 1 โหล              โหลละ 25.-

011180                     4.0 mm.       ลังละ 200 โหล/ห่อละ 1 โหล              โหลละ 30.-

011190                     5.0 mm.       ลังละ 100 โหล/ห่อละ 1 โหล              โหลละ 35.-

011200                     5.5 mm.       ลังละ 80 โหล/ห่อละ 1 โหล                โหลละ 55.-

011210                     6.0 mm.       ลังละ 80 โหล/ห่อละ 1 โหล                โหลละ 60.-

011220                     8.0 mm.       ลังละ 40 โหล/ห่อละ 1 โหล               โหลละ 100.-

011230                    10.0 mm.       ลังละ 25 โหล/ห่อละ 1 โหล               โหลละ 150.-