กุญแจหกเหลี่ยมขายาว ชนิดหุน แบบแผง META No.922 หัวตัด

รหัสสินค้า   ขนาด            แผงละ         ราคา

013710                 1/16″                   แผงละ 12 ตัว               แผงละ 35.-

013720                5/64″                   แผงละ 12 ตัว               แผงละ 40.-

013730                3/32″                   แผงละ 12 ตัว               แผงละ 50.-

013740                   1/8″                   แผงละ 12 ตัว               แผงละ 60.-

013750                 5/32″                   แผงละ 10 ตัว               แผงละ 75.-

013760                 3/16″                   แผงละ 8 ตัว                แผงละ 80.-

013770                   1/4″                   แผงละ  6 ตัว               แผงละ 90.-

013780                 5/16″                   แผงละ  4 ตัว               แผงละ 110.-

013790                  3/8″                   แผงละ  2 ตัว               แผงละ 110.-