กุญแจหกเหลี่ยมขายาว ชนิดหุน แบบแผง META No.549 หัวบอล

รหัสสินค้า   ขนาด            แผงละ         ราคา

013320                 1/16″                   แผงละ 12 ตัว               แผงละ 50.-

013330                5/64″                   แผงละ 12 ตัว               แผงละ 55.-

013340                3/32″                   แผงละ 12 ตัว               แผงละ 60.-

013350                   1/8″                   แผงละ 12 ตัว               แผงละ 70.-

013360                 5/32″                   แผงละ 10 ตัว               แผงละ 85.-

013370                 3/16″                   แผงละ 8 ตัว                แผงละ 105.-

013380                   1/4″                   แผงละ  6 ตัว               แผงละ 95.-

013390                 5/16″                   แผงละ  4 ตัว               แผงละ 110.-

013400                  3/8″                   แผงละ  2 ตัว               แผงละ 110.-