กุญแจหกเหลี่ยมขายาว ชนิดมิล แบบแผง META No.922 หัวตัด

รหัสสินค้า   ขนาด            แผงละ         ราคา

013620              1.5 mm.                   แผงละ 12 ตัว               แผงละ 35.-

013630                 2 mm.                   แผงละ 12 ตัว               แผงละ 40.-

013640              2.5 mm.                   แผงละ 12 ตัว               แผงละ 50.-

013650                 3 mm.                   แผงละ 12 ตัว               แผงละ 60.-

013660                 4 mm.                   แผงละ 10 ตัว               แผงละ 75.-

013670                 5 mm.                   แผงละ 8 ตัว                แผงละ 80.-

013680                 6 mm.                   แผงละ  6 ตัว               แผงละ 90.-

013690                 8 mm.                   แผงละ  4 ตัว               แผงละ 110.-

013700                10 mm.                   แผงละ  2 ตัว               แผงละ 110.-