กุญแจหกเหลี่ยมขายาว ชนิดมิล แบบแผง META No.549 หัวบอล

รหัสสินค้า   ขนาด            แผงละ         ราคา

013530              1.5 mm.                   แผงละ 12 ตัว               แผงละ 50.-

013540                 2 mm.                   แผงละ 12 ตัว               แผงละ 55.-

013550              2.5 mm.                   แผงละ 12 ตัว               แผงละ 60.-

013560                 3 mm.                   แผงละ 12 ตัว               แผงละ 70.-

013570                 4 mm.                   แผงละ 10 ตัว               แผงละ 85.-

013580                 5 mm.                   แผงละ 8 ตัว               แผงละ 100.-

013590                 6 mm.                   แผงละ  6 ตัว               แผงละ 95.-

013600                 8 mm.                   แผงละ  4 ตัว               แผงละ 110.-

013610                10 mm.                   แผงละ  2 ตัว               แผงละ 110.-