กุญแจรหัส 8 ตัวเลข K-P

รหัสสินค้า                             บรรจุลังละ            ราคา

012008                                                           20 โหล                   โหลละ  850.-