กุญแจทองเหลืองแท้ META ระบบลูกปืน คอสั้น Heavy Duty Lock

รหัสสินค้า        ขนาด         บรรจุลังละ           ราคา

152045                         55 mm.                    72 อัน                   อันละ  440.-

152046                        60 mm.                    72 อัน                   อันละ  500.-