กุญแจทองเหลืองแท้ META ระบบลูกปืน คอยาว Heavy Duty Lock

รหัสสินค้า        ขนาด         บรรจุลังละ           ราคา

152052                         45 mm.                    72 อัน                   อันละ  350.-

152053                         50 mm.                    72 อัน                   อันละ  400.-

152054                         55 mm.                    72 อัน                   อันละ  460.-

152055                         60 mm.                    72 อัน                   อันละ  520.-