กุญแจทองเหลืองแท้ META คอสั้น

รหัสสินค้า      ขนาด                   บรรจุลังละ            ราคา

012010                      20 mm.   No.261                     25 โหล                   โหลละ  500.-

012020                     25 mm.    No.262                    25 โหล                   โหลละ  600.-

012030                     32 mm.    No.263                    15 โหล                    โหลละ 900.-

012040                     38 mm.   No.264                     10 โหล                   โหลละ 1,200.-

012050                     50 mm.   No.265                       5 โหล                   โหลละ 2,100.-

012060                     63 mm.   No.266                       3 โหล                  โหลละ 3,500.-