กุญแจทองเหลืองแท้ META คอยาว

รหัสสินค้า      ขนาด                   บรรจุลังละ            ราคา

012070                     25 mm.    No.262L                    25 โหล                   โหลละ  750.-

012080                     32 mm.    No.263L                    15 โหล                    โหลละ 1,150.-

012090                     38 mm.   No.264L                    10 โหล                   โหลละ 1,550.-

012100                     50 mm.   No.265L                       5 โหล                   โหลละ 2,900.-