กุญแจถอดหม้อกรอง แบบห่วง ด้ามหุ้มยาง META 8″

รหัสสินค้า   ขนาด       บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

013810            100(55-75 mm.)         ลังละ 36 อัน / กล่องละ 6 อัน        อันละ 100.-

013820            200(75-95 mm.)        ลังละ 36 อัน / กล่องละ 6 อัน        อันละ 110.-

013830            300(95-115 mm.)       ลังละ 36 อัน / กล่องละ 6 อัน        อันละ 120.-