กุญแจจับแป๊ป 2 ขา MACOH

รหัสสินค้า   ขนาด       บรรจุลังละ    ราคา

011001                           1”               ลังละ 20 อัน            อันละ 180.-

011002                    1.1/2”               ลังละ 10 อัน            อันละ 240.-

011003                           2”               ลังละ 10 อัน            อันละ 360.-

011004                           3”                ลังละ  5 อัน            อันละ 520.-

011005                           4”                ลังละ  5 อัน            อันละ 680.-