กายหยอดน้ำมันเครื่อง ไส้ทองเหลือง Wacoh รุ่นแถมสาย (สายอ่อน+สายแข็ง)

รหัสสินค้า        ขนาด       บรรจุลังละ/กล่องละ              ราคา

010592                 300cc           ลังละ 100 ใบ/กล่องละ 10 ใบ          ใบละ  100.-

010593                 500cc           ลังละ 100 ใบ/กล่องละ 10 ใบ          ใบละ  120.-

010594              1,000cc           ลังละ   48 ใบ/กล่องละ   6 ใบ          ใบละ  160.-

กาหยอดน้ำมัน