กาพ่นสี WACOH (กาบน)

รหัสสินค้า     ขนาด         บรรจุลังละ                   ราคา

010595                    400 cm.              ลังละ 20 ชุด                          ชุดละ 450.-