กากบาทขันล้อ (พับได้) SONIC

รหัสสินค้า  ขนาด        บรรจุลังละ    ราคา

010370                 17,19,21,23        ลังละ 10 อัน                 อันละ 180.-