กากบาทขันล้อ ถอดล้อแม็กซ์ได้ ใช้ข้อต่อลูกบล็อคได้ META

รหัสสินค้า  ขนาด        บรรจุลังละ    ราคา

010371                  17,19,21              ลังละ 10 อัน                อันละ   170.-