กระบอกยิงกาว Sonic

รหัสสินค้า      ขนาด        บรรจุลังละ        ราคา

011120                    10″                   60 อัน                  อันละ  90.-