กรรไกร/เลื่อย ตัดกิ่งไม้ 2-IN-1 ปรับสั้น-ยาวได้ META No.TP-300

รหัสสินค้า      ขนาด       บรรจุลังละ     ราคา

610166                         3 เมตร                  ลังละ 12 อัน             อันละ 720.-