กรรไกรสแตนเลส อเนกประสงค์ ตัดโลหะได้ META No.ANT-PS-825

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

600077                      8″                    ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน                      120.-