กรรไกรสแตนเลส ตัดแต่ง อเนกประสงค์ ด้ามเขียว-ม่วง META

รหัสสินค้า      ขนาด       บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

590011                         8 ”                         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน                    อันละ 75.-